Retro Photo Kit

 • 26/02/2023
126 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
 • Dung lượng : 34,5 MB
 • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan

Retro Photo Kit helps you create awesome retro-styled photos. This kit gives you amazing 15 film Photoshop actions, 10 beautiful light leaks, an easy date stamp generator, and a retro font.

Included in Bundle:

 • 15 Retro Film Photoshop Actions
 • 10 High-Res Light Leak Overlays
 • Date Stamp Photoshop Actions
 • Date Stamp Font

Retro Films Photoshop Actions:

 • Play All Effects
 • AgfaPhoto CT Precisa 100
 • AgfaPhoto Vista 200
 • AgfaPhoto VIsta 400 Cross Processed
 • DM Paradies Dia 100
 • DNP Centuria 200
 • Fujichrome Astia 100F Cross Processed
 • Fujichrome Provia 400F Cross Processed
 • Fujicolor Superia X-TRA 400 Cross Processed
 • Kodak Ektachrome E100G Cross Processed
 • Kodak Max 400 Expired
 • Kodak Professional Ektar 100
 • KONO! Donau
 • Lomography LomoChrome Turquoise XR
 • Lomography Redscale XR 50-200
 • Polaroid 600 Expired

Date Stamp Photoshop Actions

 • Horizontal Photos – Step 1
 • Horizontal Photos – Step 2
 • Vertical Photos – Step 1
 • Vertical Photos – Step 2

Bonus Extras

 • 10 High-Res Light Leak Overlays
 • Retro-styled Date Stamp Font

Works With:

 • Photoshop CS3 and newer (including Photoshop CC)
 • Photoshop Elements 11 and newer
 • Mac and Windows

2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.