Dynamic Photoshop Action

  • 18/03/2023
118 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 100KB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Dynamic Photoshop Action

Create a professional modern effect filled with dynamic lines, triangles and cool colors. The final result is outstanding with fully editable layers, colors and elements. ______________________________________________________________________________________________________________

Video Tutorial

Watch the video tutorial and follow the easy steps on how to prepare your image for the action and how to customize your final artwork. https://youtu.be/lwSI0Y2RKis ______________________________________________________________________________________________________________

Included Files

Your main folder includes the following files :

  • 1 Action .atn file
  • 1 Brushes .abr file
  • 1 Patterns .abr file
  • 1 Shapes .csh file
  • 1 Help .txt file ______________________________________________________________________________________________________________

2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.