Brilliance Photoshop Action

  • 19/03/2023
166 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 24KB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

For the best results, it is recommended to use high resolution photos in the range of 1500px – 2500px. The optimal range is from 2000px – 3500px. This action created and optimized for use on Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, CC+, CC 2018+, 2023+

Features Easy to use and fully editable. Non destructive Color Presets included, lots of customization options, make tons of variations Very well organized layers structure, color-coded and grouped Text guide and detailed video walkthrough


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.