Quest 25 Fable Presets

  • 07/07/2023
177 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 844.7 KB – Rar File
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan

PAGES OF OLD BOOKS: WELL-LOVED, FULL OF TEXTURE AND WARMTH

and a little wear and tear here and there. Familiar as childhood tales told at bedtime, each chapter is like a worn-in pair of corduroys. Fable Presets elicit memories of your favorite tales, brought to life in 3 distinct Chapters, each telling a different story, but part of the same anthology.

Fable Presets also include 15 preset tools, an appendix of supplemental material that adds to the drama, texture, and tone of folktales and stories. The included grain mimics the texture of book paper, subtle from afar yet tangible upon inspection.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.