[VIP] LKO Film Presets

  • 09/06/2023
174 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 7MB – XMP File
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan

The LKO Film set from Lukas Korynta contains a total of 14 presets with 10 color and 4 BW presets. It also includes an additional toolset to control various settings. Furthermore, you can access 6 frames that mimic the medium format and 35mm film scans. Our AI Toolkit only work with LR 11 or higher. The mobile version of the Lightroom presets does not include the toolset. The mobile files cannot be purchased solely. They are only available in the bundle option.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.