Film Emulation

  • 20/07/2023
130 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 57.4 MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

300 Film Emulation Presets and 300 Profiles.
Each preset has been crafted to produce stunning film emulations for the modern photographer. Presets and Profiles for Lightroom and Lightroom Classic.

The Film Emulation Collection. Discover 300 Film Emulation Presets and Profiles that will spark your creativity and take your images to the next level! This collection digitally emulates popular film looks such as Kodak, Fuji, Agfa, and Polaroid film. Create a variety of unique film looks for Adobe Lightroom 4-6 and the latest version of Lightroom, Lightroom Classic, and Camera Raw! Perfect for all types of photography including landscapes, social media, weddings, portraits, and cityscape photography. Easily produce stunning film-like images with a few simple clicks! Upgrade to The Creative Flow with 1200 Lightroom Presets, over 1200 Lightroom Profiles & 200 Creative Brushes for you to explore! View film gallery.

See What’s Included:
  • The Presetpro Film Emulation Collection includes 300 Film Stock Presets & 300 Profiles.
  • Compatible with the latest version of Lightroom and Lightroom Classic.
  • Lightroom Presets work with JPEG & RAW photos.
  • Compatible with MAC & PC desktops.
  • Instant download after purchase.
  • See the Preset list below.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.