Lightroom presets – The Master collection

  • 17/07/2023
123 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 155.5 KB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

The Master collection contains 50 Lightroom Classic Desktop/Mobile presets that have been designed and optimized for Landscape, Adventure, Lifestyle, Portrait, and Aerial photography.

Compatible with all desktop versions of Lightroom & Lightroom Mobile.

These presets will cover you on all bases and help take your work photography to the next level.

The Cinematic collection will give your photos that muted cinematic look, whilst maintaining good colour balance and skin tones.

The Aerial collection will give your Aerial photos soft and well-balanced tones, whilst giving each image a distinct tonal look.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.