Golden Hour Presets

  • 24/07/2023
150 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 20.1 MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

WHAT DO YOU GET

  • 10 Lightroom Presets in XMP format. They work on desktop and mobile
    Presets: 5pm, 530p, 6pm, Dusk, Glow, Sunrise,Sunset, Turks, Twilight, Vitamin D
    *Dusk is the same as “the Motto” in the drake preset pack (It’s so good I had to include it)

WHAT DO YOU NEED

  • Adobe Lightroom Version 7.3 or higher


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.