WinterLand Font

  • 05/03/2023
114 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 4.2MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Winterland font a display typeface awesome character with 2 different style, regular and slant. Winterland font it’s perfect for namecard, poster, logo, magazine, cover, banner, tshirt and headers, or even large-scale artwork.

Features:

  • OpenType Features
  • Uppercase & Lowercase
  • Numeral & Punctuation
  • PUA Encoded
  • Multilingual support ÀÁÂÃÄÅÇEÈÉÊËIÌÍÎÏNÑOØÒÓÔÕÖUÙÜÚÛWYÝŸŸÆ

Files included:

  • Winterland (ttf & otf)
  • Winterland Slant (ttf & otf)

Thank you for checking and i hope you enjoy it. Always put your heart into it and don’t worry to try. I hope you have as much fun using it as i did making it

Khurasan

mail support: khurasantype@gmail.com


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.