Skip to main content

Silk Remington Font

  • Dung lượng: 2.5MB
  • 05/03/2023
  • Lượt tải: 133 lượt

  • Loại tệp: ZIP,RAR

  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

Tải VIP (1000 Points)

” NEW TYPEWRITER FONT “

Silk Remington is a new typewriter font which is developed by Jadugar Design Studio. This new face is designed to give a real feel of old typewriter. Seven styles

  1. Thin
  2. Regular
  3. Rough Regular
  4. SemiBold 5.Rough-SemiBold 6.Bold
  5. Rough Bold

2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.