The Boudoir Tones

  • 13/04/2023
159 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 7.1MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

This Preset Collection has been created for dark and moody art work. They are popping the highlights and giving you the mood you are craving.
They are created for low light / directed light Boudoir imagery. However they work very well for images in flat and in natural light and it gives them a moody vibe with more contrast.
Some of them have a grainy very moody feel and some of them have the creamy vibe that give perfect skin. The tonal range of this set ranges from blue hues to brown warm tones. Mood – Creamy – Faded – BW Magic.

This set is skin tone centric and works well with all skin tones!

I have included a Set of 9 Skin Brushes to Illuminate your subject.

The Preset Collection includes 37 Presets.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.