Rays – Ultra Realistic Overlays for Photoshop

  • 05/04/2023
155 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 40MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Photoshop Realistic Overlays

★★★★★

Realistic overlays for adobe photoshop. Perfect to create the desired atmosphere in any picture regardless of the situation.

Turn your photo into a professional-looking photo, whether you’re a beginner or a professional photographer.

The package contains a variety of overlays at a high resolution, very easy to use anywhere on any type of photo with a realistic result.

This package (V2P1) contains:

  • 11 Overlays in format .jpg
  • One PDF with “How to use in Photoshop”

Compatible with Adobe Photoshop CS6 or higher. Compatible with Windows, Mac, Android & iOS.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.