Cyber – Futuristic Neon Display

  • 10/05/2023
16 Views
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

New to site? Create an Account


Login

Tải về Cyber – Futuristic Neon Display chỉ với 1 click chuột. Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí như Psd, Mockups, Preset, Actions,Templates, Fonts, Sounds,Text Effect và nhiều hơn nữa.
  • Kích thước: 3000 x 2000 px
  • Định dạng: PSD
  • Hỗ trợ: Adobe Photoshop
  • Dung lượng : 134.98 MB
  • Kích thước: 3000 x 2000 px
  • Dung lượng : 134.98 MB

Get the Cyberpunk look with Cyber, a super simple process that gives your text, logo or HUD design a futuristic neon display effect with hyper realistic textures, glow, and depth of field blur features.

Cyber is easily customizable so you can achieve the perfect fine-tuned look. Adjust surface imperfections (fingerprints, smudges, and scratches), scan lines, glow, colors, blur, grain, and tilt shift.


What You Get

  • Cyber by Studio 2am.psd
  • Instructions.pdf
  • Readme.txt


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.