Cyber – Futuristic Neon Display

  • 10/05/2023
107 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 134.98 MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Get the Cyberpunk look with Cyber, a super simple process that gives your text, logo or HUD design a futuristic neon display effect with hyper realistic textures, glow, and depth of field blur features.

Cyber is easily customizable so you can achieve the perfect fine-tuned look. Adjust surface imperfections (fingerprints, smudges, and scratches), scan lines, glow, colors, blur, grain, and tilt shift.


What You Get

  • Cyber by Studio 2am.psd
  • Instructions.pdf
  • Readme.txt


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.