Natural Shadow Play Overlay Kit

  • 30/04/2023
154 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 1.13 GB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Here’s What’s Included

  • 40 Individual Shadow Overlays (PNG)
  • 12 Individual JPEG backgrounds sized at 5833 x 3984px (300 ppi)
  • 5 Isolated Stationary mockup files Sizes Include: 3.2″x2.16″ / 5″x5″ in / 5″x7″ / 8.5″x11″ / A4 (PSD, smart objects)
  • 4 Isolated Artist Tape in black (PNG)
  • All items in this kit are also included in one PSD, and AFDESIGN layered files for added convenience sized at 5833 x 3984px (300 ppi)
  • BONUS 1 JPEG minimal styled stock photo image

Software Compatibility

  • JPEG, and PNG files will work with most raster image editing software

Fonts, and photo images NOT included (except for the Bonus stock image)


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.