Skip to main content

Prizm

  • Dung lượng: 15MB
  • 09/05/2023
  • Lượt tải: 163 lượt

  • Loại tệp: ZIP,RAR

  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

Tải VIP (1000 Points)

Prizm is an easy, one-step process to get the unique photography look of shooting through prisms/glass objects/fractals/etc.

Includes
This pack contains 10 unique, hi-res PSD files in multiple sizes: 6 portrait files (3000x4000px) and 4 square files (3000x3000px).

How To Use
just double click the Smart Object and place your image. Detailed instructions included in the README.txt and Video Guide.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.