Northden

  • 04/03/2023
98 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 1.6MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Northden is Industrial typeface font with a masculine style that is suitable for your design needs that need a classic, vintage touch, but still modern. This font is perfect, for any logo, product label, poster or design. This font is available in 2 styles, clean and rough.

What you get:

  • Northden Clean OTF, TTF, WOFF, WOFF2
  • Northden Rough OTF, TTF, WOFF, WOFF2

Features:

  • All Uppercase
  • Punctuation & Number,
  • 15+ Ligatures
  • Support in Mac and Windows OS
  • Multilingual Support ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝ

2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.