Northden

7 Views

  Tải về Northden chỉ với 1 click chuột. Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí như Psd, Mockups, Preset, Actions,Templates, Fonts, Sounds,Text Effect và nhiều hơn nữa.
  • Hỗ trợ: Web Font
  • Dung lượng : 1.6MB
  • Free user:
  • Hướng dẫn tải về: Xem tại đây

  • Tải về tốc độ chậm. Thời gian chờ 60s
  • Premium user:
  • Tốc độ nhanh. Không quảng cáo
  • Hệ thống cấp bậc: Chi tiết
  xem sản phẩm
  Lượt xem sản phẩm Premium Download

  File liên quan

  Từ khóa liên quan

  • Hỗ trợ: Web Font
  • Dung lượng : 1.6MB

  Northden is Industrial typeface font with a masculine style that is suitable for your design needs that need a classic, vintage touch, but still modern. This font is perfect, for any logo, product label, poster or design. This font is available in 2 styles, clean and rough.

  What you get:

  • Northden Clean OTF, TTF, WOFF, WOFF2
  • Northden Rough OTF, TTF, WOFF, WOFF2

  Features:

  • All Uppercase
  • Punctuation & Number,
  • 15+ Ligatures
  • Support in Mac and Windows OS
  • Multilingual Support ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝ

  2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

  Chấp nhận thanh toán:

  Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.