Cigaz PowerPoint Template

  • 05/04/2023
130 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 97MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

CIGAZ Powerpoint

CIGAZ Powerpoint has 50 Creative Slides each file in 16:9 (HD). 30 Icon slides- ready to use. CIGAZ Powerpoint clean, scalable, colorful and multipurpose. Suitable for Business, Pitch Deck, E-commerce or Product promotion purpose.

Package Includes

  • 50 Creative Slides each file
  • 16:9 (HD)
  • 50 XML (Color Themes) files included
  • 50 Premade Colour files (Clean & Dark)
  • 30 Icon slides – ready to use
  • Thousand Icons ready to use


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.