Business Plan Google Slides Template

 • 03/04/2023
94 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
 • Dung lượng : 28MB
 • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan

This Google Slides template is suitable for Business Plan and Business Startup, the best and creative template to grow your business professionally.

It’s been designed based on real business plan, because it includes all the slides which a planner or startup person needs it.

For example:

 • Problem Slides
 • Solution Slides
 • Market Size Slides
 • Business Model Slides
 • Competition Slides
 • Marketing Plans Slides
 • Market Strategy Slides
 • Team Slides (Who we are as an introduction)
 • Traction Slides
 • Projection Slides (Project showcases)
 • Timeline Slides
 • Needs Slides
 • Contact Slides
 • Map Slides
 • and many more

Key Features:

 • 10 Google Slides PPTX Files
 • Total 700 slides
 • 16×9 Aspect Ratio (HD Quality) for presentation
 • 10 Variant Color Schemes
 • Used new Trending Gradient Color Mode
 • Easy to Use
 • Fully Editable Elements
 • Pixel Perfect Quality
 • Over 4000 Vector Icons (Simple and Line Icons)
 • Designed based on Master Slide (Easy to organize slides)
 • Picture Place Holder (Easy to add the Pictures)
 • Free Fonts Used

2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.