Analogica Lab Authentic 35mm Film Grain

  • 04/08/2023
127 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 1.2 GB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

In this pack you will find

1 x 4K 35MM FILM COLORIZED GRAIN 20 seconds in 24FPS ProRes 4444
1 x 4K 35MM FILM COLORIZED GRAIN 20 seconds in 24FPS ProRes 422 1080p
10 x 4k 35MM FILM COLORIZED GRAIN PNG STILL

You just add 35MM Film Grain in your footage in “HardLight” mode.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.