Skip to main content

The Cinematic Title Pack

 • Dung lượng: 16.9 MB
 • 18/08/2023
 • Lượt tải: 190 lượt

 • Loại tệp: ZIP,RAR

 • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

Tải VIP (1000 Points)

Pack Includes:

 • 20+ 4K Cinematic Title Scenes (PSD files)
 • 5 HD Borders (PNG files)
 • 10+ Icon Designs (PNG files)

The Pro Pack also includes:

 • 23+ 4K Cinematic Title Scenes (PSD & Premiere Pro templates)
 • HD & 4K Details / Borders (PNG files)
  • Icon Designs (PNG files)
  • Instagram story borders (PNG files)

2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.