[VIP] PARALLAXER 2 | One click 3D Parallax Script

  • 16/08/2023
172 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

Lượt xem sản phẩm Tải VIP (50000 Points)
  • Dung lượng : 1.27MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Parallaxer 2 is an After Effects script that allows you to effortlessly create stunning 2.5D parallax animations. By the creator of VoluMax 7 3D Photo Animator.

Our one-click tool automatically converts your layered Illustrator or Photoshop files into 3D compositions, ready to animate.

Plus, the Autoscale feature saves you time by letting you move your layers in depth without changing their size in the image!

PARALLAXER 2 | One click 3D Parallax Script - 2
PARALLAXER 2 | One click 3D Parallax Script - 3

Features:
– One-click 3D scene setup, ready to animate.
– 3 scene scale presets: Small Room / Big Room / Exterior
– Autoscale : move your layers in depth without the need to resize them, preserving their aspect as viewed from the camera!
– New buttons to Regroup / Flatten / Expand a group of layers. Reorganize your scene in seconds.
– User friendly dockable graphic interface.
– Convert illustrations or pictures.
– Compatible After Effects CC and higher.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.