[VIP] Filllo E-commerce App UI Kit

  • 01/04/2023
154 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

Lượt xem sản phẩm Tải VIP (5000 Points)
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Overview

Filllo E-commerce App UI Kit is a comprehensive kit that provides over 90 app screens for your e-commerce app. It comes in light and dark versions, making it a versatile choice for designers. The kit is designed with pixel-perfect precision, ensuring that every element is perfectly aligned.

This UI Kit uses free Google fonts. Additionally, it employs a full auto layout and a global style guide to ensure consistency throughout the app. The well-organized layers make it easy to find and edit specific elements.

Finally, the UI Kit is 100% customizable and editable, allowing you to tailor it to your needs. Whether you are just starting out or are a seasoned designer, Filllo E-commerce App UI Kit is an excellent choice for your next e-commerce project.

Highlights

  • 90+ App Screens
  • Pixel Perfect Design
  • Fully Auto Layout
  • Global Style Guide
  • 100% Editable & Customizable
  • Dark and Light Versions


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.