VECTOR GLITTER For Adobe Illustrator

 • 22/04/2023
116 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

About the Product

You will receive a set of 52 glitters styles in 6 colors, 6 sparkle brushes and 4 background styles. The effect is applied instantly, with one click, you can choose a color, adjust the size of the glitter, add sparkles, copy objects into another document. The vector format can be used for any size of design, suitable for web design, printing and large format printing.

INCLUDED:

 • 6 Sparkle Brushes
 • Gold Square Glitter
 • Gold Hexagon Glitter
 • Gold Dust Glitter
 • Silver Square Glitter
 • Silver Hexagon Glitter
 • Silver Dust Glitter
 • Copper Square Glitter
 • Copper Hexagon Glitter
 • Copper Dust Glitter
 • Blue Square Glitter
 • Blue Hexagon Glitter
 • Blue Dust Glitter
 • Rose Square Glitter
 • Rose Hexagon Glitter
 • Rose Dust Glitter
 • Purple Square Glitter
 • Purple Hexagon Glitter
 • Purple Dust Glitter
 • Dark Background
 • Dark Background Vignette
 • Light Background
 • Light Background Vignette
 • User Guide.pdf


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.