Skip to main content

Thumper PowerPoint Presentation Template

  • Dung lượng: 49MB
  • 05/04/2023
  • Lượt tải: 135 lượt

  • Loại tệp: ZIP,RAR

  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

Tải VIP (1000 Points)

Thumper – Powerpoint Presentation Template

  • HD Resolution 16:9
  • 100+ Unique Slides
  • Fully Editable Powerpoint File
  • Master Slides Included
  • High Contrast Color Scheme

Usage Advertising Presentation, Architecture Presentation, Activity Presentation, Brand Guidelines Presentation, Business Presentation, Church Presentation, Cool Presentation, Creative Presentation, Education Presentation, Event Presentation, Finance Presentation, Keynote Presentation, Listing Presentation, Marketing Presentation, Medical Presentation, Pitch Deck Presentation, Product Presentation, Professional Presentation, Sales Presentation, Simple Presentation, Technology Presentation, Programs Presentation, Personal Presentation, Fashion Presentation, Promo Presentation, Shop Presentation, Boutique Presentation, Outlet Presentation, etc.

Please Note: Fonts used are not included, they can be downloaded with the links provided in the user guide.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.