The Happy Toolbox Model Volume .1

  • 30/03/2023
196 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

Lượt xem sản phẩm Tải VIP (5000 Points)
  • Dung lượng : 1.494 GB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Volume 1 includes the Building Blocks Pack, Clouds Pack, Food Pack, Trees Pack, and Weapons Pack. That’s 180 digital assets at a discounted price—and a guarantee that all of them will work together beautifully

Download Size 1.494 GB
Total Models 180
File Types lib4d/Database & FBX
Requirements C4D R16 and above for the use of .lib4d file, otherwise any app that accepts fbx models!


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.