Sergey Ivano-Krakow (Video Tutorials)

  • 10/04/2023
182 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 3.65GB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan

VIDEO TUTORIAL “KRAKOW”

CREATIVE ARTISTIC PHOTO EDITING

You have the opportunity to fully immerse yourself in my creative world and create artistic photos! I present to you a video lesson on how to create photos in my artistic style. In these video tutorial, I’ll show you how to edit photos with textures and other simple Photoshop tools. Easy and quick! 10 simple steps with detailed explanations. The duration of the video lessons is on average about 1 hour. The video lesson is divided into 10 parts. The video tutorial includes a PSD file with all layers. The video lessons is designed for amateurs and professional photographers and designers.

In this video tutorial you will learn how to:

* Removing unnecessary objects, adding missing details
* Liquify
* Skin editing 
* Changing the sky
* Adding Depth, Tonal Perspective
* Adding Lights and Shadows
* Adding Textures, Flying Objects
* Boosting Foreground Detailing
* Adding Glowing to Sources of Light
* Final colorising


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.