Serena – Cosmetics Branding Mockups

  • 18/09/2023
11 Views
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

Feature List:

  • 18 mockup templates
  • Customize every detail
  • Rearrange top view items only
  • Selective foil stamping
  • Changeable backgrounds
  • Perfect for light and dark designs
  • Resolution 5000×3333 px.
  • Adobe Photoshop CC

.

Visit our website for more products and freebies:

Follow us:


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.