REQUISITE Color Presets

  • 24/07/2023
172 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 16.3 MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

REQUISITE is an easy-to-use set of Lightroom Color Presets designed to help you create a base layer for your color-grading process. The presets provide a simple way to achieve perfect hues, balanced tones, and professional-looking results.

REQUISITE is a perfect choice for those looking for subtle color presets. Its colors are carefully designed to provide an attractive look without overpowering the project. With detailed customization tools, REQUISITE provides versatile options for any project.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.