Polaroid Photo Templates Bundle

 • 10/09/2023
32 Views
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

Features:

 • 23 Photoshop templates
 • 3000×2000 Pixels
 • 2400×1600 pixels
 • 300 DPI
 • Fully editable PSD templates
 • Clearly organized layers structure
 • Easy to edit Photoshop templates
 • Free fonts

What you get:

 • 23 Photoshop templates
 • PDF help files with instructions


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.