Skip to main content

Plastic Sign – 3D Lettering

  • Dung lượng: 1.42 GB
  • 30/04/2023
  • Lượt tải: 134 lượt

  • Loại tệp: ZIP,RAR

  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

Tải VIP (1000 Points)

Hi-res & realistic 3D plastic sign lettering renders (3000×3000 pix – but letter size is little bit smaller). Great for your headers, posters, advertisments – any web or print projects.

  • Transparent PNG: lettering (3000×3000 pix – but letter size is little bit smaller)
  • 5 views included


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.