Paladise Font Extras

 • 05/03/2023
7 Views

  Tải về Paladise Font Extras chỉ với 1 click chuột. Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí như Psd, Mockups, Preset, Actions,Templates, Fonts, Sounds,Text Effect và nhiều hơn nữa.
  • Dung lượng : 116KB
  Theo dõi telegram để nhận thông báo khi có tài nguyên mới nhất
  • Free user:
  • Tải về tốc độ chậm. Thời gian chờ 60s
  • Hướng dẫn tải về: Xem tại đây

  • Premium user:
  • Tốc độ nhanh. Không quảng cáo
  • Hệ thống cấp bậc: Chi tiết
  xem sản phẩm
  Lượt xem sản phẩm Premium Download (1000 Points)

  File liên quan

  Từ khóa liên quan

  • Dung lượng : 116KB

  Hi Guys ! How are you ? We hope you are great ! We just launch our newest product. We made a playful font, so cool and so beauty, called Paladise Font. This font is great for logo, poster, clothing, branding, party invitation, and many many other cool design projeects. Paladise comes with a loooot of alternate character, and also come with 26 bonus vectors.

  Paladise Font:

  • Paladise Script (Otf/Ttf)
  • Paladise Bonus (Otf/Ttf)
  • Add more style to each font with OpenType Features – stylistic alternates, lowercase initial form and final form, ligatures, stylistic sets.
  • The Paladise is a PUA encoded font – it may be used in almost any program by using your Operating System’s utilities (CharacterMap for Windows and Font Book for Mac.), as well as Illustrator, Photoshop CC 2017 and several other applications.
  • Multilingual support – spread your message globally AÀÁÂÃÄÅCÇDÐEÈÉÊËIÌÍÎÏNÑOØÒÓÔÕÖUÙÜÚÛWYÝŸỲŸÆŒßÞþ

  2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

  Chấp nhận thanh toán:

  Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.