Natural Shadow Overlays & Background

 • 08/05/2023
113 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
 • Dung lượng : 661.85 MB
 • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Here’s what’s included

 • 15 real JPG shadow photographic overlays (6000 x 4000 px, 300 dpi)
 • 15 Individual JPG backgrounds (6000 x 4000 px, 300 dpi)
 • 15 premade backgrounds with shadows — where I combined the above listed shadow overlays with the individual backgrounds
 • Software compatibility: JPG Raster files generally will work with most graphic editing software

Kindly Note

 • Mockups, photography, and fonts are not included with purchase of this product
 • This set is not a mockup. It is a versatile collection of individual JPG photo overlays, and JPG photographic backgrounds.

Pro Tips for using Shadow JPG Overlays

 • Highly recommend using ‘Multiply’ blending mode or in some instances ‘Linear Burn’ works well with the JPG shadow overlays
 • Adjust the opacity of the Shadow Overlay until you achieve a realistic shadow result that you are happy with.
 • Always place the Shadow Overlay on the top layer and your artwork or background in the layers beneath it


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.