Music Party-Set Template

 • 27/02/2023
74 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
 • Dung lượng : 12.7 MB
 • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan

Features It’s 100% customizable. All object are resizable, with no quality loss, removable and editable

 • Fully Editable Files
 • Well Organized Layers
 • 300DPI | CMYK Colors | Print ready
 • Free fonts

Items Included ** Flyer templates**

 • Flyer Letter US (8,5 x 11 in)
 • Flyer US (5 x 7 in)
 • Flyer DL (210 x 99 mm)
 • Flyer A5 (148 x 210 mm)

poster templates

 • Poster (420 x 594 mm)
 • Poster US (18 x 24 in)

2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.