Media Futuristic Vehicles and Engines Sound Kit

 • 26/02/2023
57 Views

  Tải về Media Futuristic Vehicles and Engines Sound Kit chỉ với 1 click chuột. Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí như Psd, Mockups, Preset, Actions,Templates, Fonts, Sounds,Text Effect và nhiều hơn nữa.
  • Định dạng: SFX,WAW
  • Dung lượng : 2.1GB
  Theo dõi telegram để nhận thông báo khi có tài nguyên mới nhất
  • Free user:
  • Tải về tốc độ chậm. Thời gian chờ 60s
  • Hướng dẫn tải về: Xem tại đây

  • Premium user:
  • Tốc độ nhanh. Không quảng cáo
  • Hệ thống cấp bậc: Chi tiết
  xem sản phẩm
  Lượt xem sản phẩm Premium Download (10000 Points)

  File liên quan

  Từ khóa liên quan

  • Định dạng: SFX,WAW
  • Dung lượng : 2.1GB

  Từ khóa liên quan

  Product details:

  • 800 engine & vehicle sound files
  • 99 glued files (multiple variations of same sound glued in 1 file)
  • 10.8 GB of motor loops & futuristic sound effects
  • All in 96k 24bit .wav audio file format
  • Includes multiple formats of the entire library: 96kHz/24bit .WAV, 44.1k 16 Bit .WAV, Glued
  • Includes embedded Soundminer metadata
  • UCS Compliant
  • Over 5 hours of audio
  • Perfect for Game Developers and Sound Designers
  • 41 Doors & Latches
  • 62 Ambience Loops – cockpit, interior, room-tones, dark winds, space locations.
  • 204 Engine Loops – spaceships, cruisers, battleships, hovercrafts etc.
  • Most engine loops come in 4 RPM speeds – Idle, low, medium, high
  • Loops are generally 60+ seconds in duration
  • 127 Whoosh – pass-bys, flybys in a variety of lengths and aesthetics
  • 109 Power Downs – machines, engines, hi-tech gear, mechanisms, transforms
  • 122 Power Ups – machines, engines, hi-tech gear, mechanisms, transforms
  • 73 Repair Shop – mechanical tools, sparks, robotics, data processors and more.
  • 65 UI – sounds for vehicles, gear, interior space craft.
  • All sound effects are youtube friendly & royalty free.
  • RTU-OTB (Ready to be used out of the box)

  2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

  Chấp nhận thanh toán:

  Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.