Skip to main content

Large Format Lut 65mm Film

  • Dung lượng: 3.5 MB
  • 19/08/2023
  • Lượt tải: 190 lượt

  • Loại tệp: ZIP,RAR

  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

Tải VIP (1000 Points)

5MM INSPIRATION.
A film inspired look that mimics the stunning depth, detail and colour reproduction of large format film.

Production Value
Each LUT offers a different combination of colour balance and contrast, uniquely designed to create an immersive image with high production value.

Mood and Tone
Mimics colour science and manual colour processes, making it ideal for any creative project looking for a modern 65mm / IMAX look.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.