Jazam – Social mobile app UI Kit

  • 04/04/2023
161 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 78MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan

Overview

Jazam – Social mobile app UI Kit is a pack of delicate Social networking screen templates and set of UI elements that will help you to design clear interfaces faster and easier. The UI Kit includes 30+ social app screens optimized for iPhone X resolution. File includes all recent features such as Symbols or Components, Overrides, Resize Options, Text, and Layer Styles.

You can use these UI concept both for web and for mobile apps. Also, you can download our other UI Kit to create something new!

Highlights

  • 30+ Premium Screens
  • 375×812 Resolution
  • Pixel-perfect Design
  • Modern and Clean Design
  • Fully Customizable
  • Compatible with Sketch, XD & Figma


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.