Skip to main content

Infographics

  • Dung lượng: 32.2 MB
  • 26/02/2023
  • Lượt tải: 134 lượt

  • Loại tệp: ZIP,RAR

  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

Tải VIP (1000 Points)

Infographic Element Design

Vector 100%

AI, EPS, JPG, PDF Files

140 Icon set

You can download the fonts. – myriad-pro font Download: http://www.cufonfonts.com/en/font/492/myriad-pro – montserrat font Download: http://www.fontsquirrel.com/fonts/montserrat – open-sans Download: http://www.fontsquirrel.com/fonts/open-sans – robots-slab Download: http://www.fontsquirrel.com/fonts/roboto-slab – Exo 2.0 Download: http://www.fontsquirrel.com/fonts/exo-2


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.