Iconix Sharp Line Icons

  • 01/04/2023
108 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 4.6MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Overview

Iconix is designed to make your web and mobile interfaces look clean, crisp and professional. With pixel-perfect design, icons look sharp at any size. 3 line weights – light, regular and bold provide the flexibility to use the icons according to the typography and visual weight.

400 icons for each line weight divided into 26 popular categories. Neatly organised Figma and Sketch component libraries and Iconjar file.

Highlights

  • 400 icons each for light, regular and bold line weights
  • Sharp corners and simple design
  • 26 categories
  • Fully vector and scalable
  • Categorised component library for Figma and Sketch
  • SVG, PNG and Iconjar files

Format : Stretch,Adobe Illustrator,Adobe XD,Framer,Figma,Lunacy


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.