Skip to main content

Gradient Blend Noise Vol. 3

  • Dung lượng: 648.4 MB
  • 30/03/2023
  • Lượt tải: 123 lượt

  • Loại tệp: ZIP,RAR

  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

Tải VIP (1000 Points)

About the Product

Set of 70 quirky, funky and psychedelic design elements with a gradient blend effect

Suitable for cultural events, stationery, social media, web design, identity, app, invitations, apparel, packaging, flyers, posters,… as logo or design element for themes like design, dance, movement, internet, music, technology, science, communication, art,….


Included:

  • 9 illustrator files with 70 objects in total (lots of colour groups included to make colour variations easily)
  • 70 PNGs on transparent background (6000 x 6000px)
  • 70 JPGs on coloured background (6000 x 6000px)
  • 70 JPGs with blur + noise effect (4000 x 4000px)
  • 1 Photoshop File With Smart Object Layer — Replaceable Image + Editable Blur & Noise Effect


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.