Gradient Blend Noise Vol. 2

 • 30/03/2023
85 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
 • Dung lượng : 522MB
 • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Set of 70 quirky, funky and dynamic design elements with a gradient blend effect

Suitable for your social media account, website, identity, app, invitation, apparel, packaging, flyers, posters,… as logo or design element for themes like dance, movement, internet music, technology, science, communication, art,….


Included:

 • 5 illustrator files with 70 objects in total
 • 70 SVG files
 • 70 PNGs on transparent background (6000 x 6000px)
 • 70 JPGs on coloured background (6000 x 6000px)
 • 70 JPGs with blur + noise effect (4000 x 4000px)
 • 1 Photoshop File With Smart Object Layer — Replaceable Image + Editable Blur & Noise Effect

 • PNG and JPG are raster images can be used on the web or opened with any photo editing software.
 • SVGs are vector files that can be used online or opened with a variety of vector software like Affinity, Sketch, CorelDRAW, Inkscape, GIMP, Vectornator,…


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.