Skip to main content

Creative Paper Textures Bundle

  • Dung lượng: 4.28GB
  • 01/05/2023
  • Lượt tải: 128 lượt

  • Loại tệp: ZIP,RAR

  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

Tải VIP (1000 Points)

Paper Texture Bundle 6 in 1 – handmade collection from 6 creative texture packs. This bundle includes 180 unique, carefully hand made textures inside! Hand-painted acrylic, marble, blush, abstract and gold backgrounds are included. Mix and match these papers with your design. Every set has high-quality resolution textures in JPG format – 300 DPI, 6000X4000 px and 7200×5400 px. Stay safe, stay creative.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.