Converge – Image Blending

  • 16/05/2023
126 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 324.86 MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Converge is an easy, two-step image blending process.

Simply place your base image, then place your second image and choose from one of the included masks to get your desired blending effect.

Crop, rotate, scale, invert and overlay multiple masks for infinite variations of the included masks.


Converge contains 30 unique blending masks at 4500x3000px. The preview images are from Unsplash and are not included in this pack.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.