Christmas Boho Room Digital Backdrop

  • 16/10/2023
149 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 375.77MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan

Transform your digital space into a winter wonderland with our Christmas digital backdrops. Perfect for photography, virtual events, and social media posts, our backdrops bring holiday cheer to your online content. Get ready to spread the joy of Christmas!

What’s Included
✧ A total of 30 JPG Files in 8K Quality
10 designs in a 1:1 ratio – 8000 x 8000 px
10 designs in a 2:3 ratio – 8000 x 12000 px
10 designs in a 3:2 ratio – 8000 x 5333 px
✧ Resolutions: 300 dpi – Perfect Print Quality
✧ Watermarks Removed
✧ Instant Download

Customize with any photo editing software that works with layers, such as Photoshop, Photoshop Elements, Paint Shop Pro & many more. Proficiency in basic Photoshop skills such as masking and layering is essential when working with digital products. Luckily, our digital backgrounds are user-friendly and simple to learn.


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.