Artista Brushes for Illustrator

  • 18/09/2023
85 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 295MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan

What’s inside?

  • 9 sketch brushes;
  • 10 spray brushes;
  • 10 hatch brushes;
  • 31 texture brushes;
  • 10 grunge textures (EPS, PNG);
  • help file.

Don’t hesitate to share your creative results, made with our Artista brushes on Instagram, Facebook or Twitter — it’s so inspiring to see these brushes in action.


The collection is compatible with Adobe Illustrator Version CS6 and higher


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.