ARCUS Contemporary Collection Film Looks Presets LUTs

  • 28/02/2023
197 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 9.7 MB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan

The Arcus Contemporary collection is composed of 10 cinematic looks.

This pack offers cutting-edge presets and value which includes analog / archetype, Polychrome and new modern lights looks.
An excellent pack to enhance your films to achieve a modern cinematic look otherwise only achievable by professional film colorist experts.

The presets are also compatible and work beautifully with the Mavic Air and Phantom 4 Pro when set on the D-Cinelike and -3 Contrast / 0 Saturation settings.

Instant Download available on checkout

Whats included:
10 Cinematic Presets In Total
Essential pre flight setup information, tips and installation documentation

Some before and after examples


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.