Skip to main content

Architecture Brochure

 • Dung lượng: 1.5MB
 • 03/03/2023
 • Lượt tải: 115 lượt

 • Loại tệp: ZIP,RAR

 • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

Tải VIP (1000 Points)

Architecture Brochure. This layout is suitable for any project purpose. Very easy to use and customise.

Features

 • Page : 20 Page
 • Size : 8,2×8,2 In – 210x210mm
 • Resolution : 300 dpi
 • Color mode : CMYK
 • Bleed : 3 mm
 • Working file : Indesign CS 4, Indesign CS 5, Indesign CS 6.
 • Paragraf Style
 • IDML
 • Pdf Preview
 • Layered File
 • Help File Txt (Read Me)

Image Not Include

See the text file for fonts to download


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.