Skip to main content

Abstract Poster Collage Photo Effect

  • Dung lượng: 135.7 MB
  • 18/09/2023
  • Lượt tải: 107 lượt

  • Loại tệp: ZIP,RAR

  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

Tải VIP (1000 Points)

Create abstract photo collages and image effects with this Photoshop PSD photo filter.

Ideal for creating grimy photo collages with grunge overlays for album artwork, posters and mixed media projects.

This item comes in Photoshop PSD format. Please note that stock photos are used for demonstration purposes only and are not included in the final download.

Item Specifications.:

  • Includes: Photoshop PSD
  • Artboard size: 3000 x 2000px
  • Color space: RGB


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.